Taizélogotyp

Pilgrimsfärd för tillit

Taizéhelg i Jönköping
20-22 april 2018

Pilgrimage of Trust

INFORMATION IN ENGLISH BELOW.

Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika bakgrund och förenas i livssamtal, gemensam bön och sång. Reflektera i tystnad. Ta dig tid att fundera över vem du är och hur du kan bidra till en bättre värld, i kyrkan och samhället.
Den 20-22 april arrangerar de kristna kyrkorna i Jönköping, på biskop Fredrik Modéus intiativ, en helg som vänder sig i första hand till unga vuxna, mellan 17-35 år. Yngre tonåringar, 15—16 år, är också välkomna om de deltar tillsammans med sina ledare. Även de som är över 35 år är välkomna.
Tre dagar av bön, bibelstudier med bröder från Taizé, i Kristine kyrka och Allianskyrkan. Under helgen sker även ett antal workshops som till exempel, trumdans med eritreanerna, knyta ortodoxa radband, pilgrimsvandring, bibelstudier från olika kyrkotraditioner
och kyrkan i det sociala arbetet.
Välkommen att vara en del av gemenskapen med unga människor från hela Sverige.

Nyfiken? Läs mer om Taizé

Program

Fredag 20 april

 • 13:00-17:00
 • Registrering
 • 17:00-18:30
 • Middag
 • 18:45-19:15
 • Sångövning
 • 19:15- 20:30
 • Aftonbön vid korset

Lördag 21 april

 • 08:30-09:15
 • Morgonbön
 • Bibelsstudier
 • 12:00-12:30
 • Middagsbön
 • Lunch
 • Workshops
 • 17:00-18:30
 • Middag
 • 18:45-19:15
 • Sångövning
 • 19:15-20:30
 • Aftonbön vid påskljuset

Söndag 22 april

 • 09:00-10:00
 • Morgonbön
 • därefter
 • Avslutning av helgens gemenskap med gudstjänster i Jönköpings olika kyrkor

Information

I väntan på möteshelgen i april, och som förberedelse, är du varmt välkommen att fira gudstjänst med Taizé-sånger i Kristine kyrka, 28/1, 25/2 och 18/3, samtliga gudstjänster klockan 18:00.

 

Boende

Boende under möteshelgen i april sker i enklare former, på golv i församlingshem och KFUM. Medtag liggunderlag och lakan/sovsäck. Vi har även några värdfamiljer som kan ta emot 1-2 personer/familj.

Är du intresserad  av att ta emot deltagare, kontakta oss på taize2018@svenskakyrkanjonkoping.se.

 

Om du föredrar att övernatta på hotell eller vandrarhem står du själv för kostnaden (men får 200 kronor reducerad deltagaravgift, detsamma gäller den som ordnar boende själv eller inte behöver sova över). Vi har reserverat 200 bäddar på hotell och vandrarhem i Jönköping, i vissa fall till reducerat pris, så kontakta oss om du vill ha tips om var du ska boka övernattning.

 

Lodging will be on floors in churches and parish halls. Please bring sleeping bag and roll mat. There are also possibilities to stay in private homes (choose ”familj”).
There are hotels and hostels available as well but those you’ll have to book and pay for by yourselves. The fee for the weekend will then be reduced with 200 SEK.

Helgens workshop

Under lördagseftermiddagen erbjuds ett antal workshops. Varje deltagare kan välja två kortare eller en längre workshop. Du hittar samtliga workshops i bifogad fil. De rödmarkerade är längre och tar hela eftermiddagen.

On saturday afternoon there will be several workshops. You can opt for two shorter or one longer. Those marked in red are the longer ones. Most workshops will be in swedish. Those including pilgrimage, visits and crafts will evidently be easier for non-swedish speakers. But of course we’ll help each others out.
Helgens workshops att välja mellan hittar du här.

 

Måltider

Frukost ingår i samtliga boendealternativ. Vi serverar middag fredag, samt lunch och middag lördag på två platser i Jönköping.

 

Anmälan och avgifter

Anmälan öppnar den 3 december och

är öppen till och med den 28 februari.
Du kan anmäla dig själv eller tillsammans med en grupp.

Deltagaravgift: 25 år och yngre: 700 kronor/person
26 år (född 1992) och äldre: 850 kronor/person

Anmälda i december betalar senast 31/1,

anmälda i januari betalar senast 15/2
och anmälda i februari betalar senast 5/3.

 

Vill du hjälpa till?

Vi söker volontärer till flera olika praktiska uppgifter under helgen. Det kan handla om allt från värd vid matserveringen, värdskap i området, rumsvolontär vid workshops, sjukvårdspersonal och chaufför, till att delta i gudstjänsterna.

Vi söker även familjer som kan tänka sig att öppna sina hem för deltagarna.

Om du vill hjälpa till med något, kontakta oss via mail så kan du få en lista över var, vad och när vi behöver volontärer.

taize2018@svenskakyrkanjonkoping.se

Anmälan

Anmälan är öppen!

Läs om de olika valen till workshopen här!

Jag vill gör en anmälan för...

Lägg till gruppmedlemmar. Gruppledaren ska vara den första som läggs till.

Gruppledare


Gör val till workshop i den ordning som du prioriterar dem där "Val 1" är det ämne du är mest intresserad av. Varje deltagare blir tilldelad två av sina val.
Inför planeringen av boende. Har ni tillgång till bil under helgen JaNej
Val av boende:

Gör val till workshop i den ordning som du prioriterar dem där "Val 1" är det ämne du är mest intresserad av. Varje deltagare blir tilldelad två av sina val.
Inför planeringen av boende. Har du tillgång till bil under helgen JaNej
Val av boende:


Kontakt

 • Svenska Kyrkan Jönköping
 • Östra Storgatan 45
 • 553 21 Jönköping

Nyfiken på Taizé?

Alla kan delta i ett Taizémöte, det ställer inte några som helst prestationskrav på dig som människa. Allt du behöver är att vara där och leva tillsammans med de andra i Guds gemenskap.

Historien om Taizé har sin grund i en fransk by där ett hundratal bröder från katolska och protestantiska kyrkan har förenats i en ekumenisk kommunitet. De lever ett fridfullt liv i Guds gemenskap, sjunger, ber och arbetar tillsammans. De får inte ta emot gåvor eller arv och skulle de få pengar skänks de direkt till fattiga. Bröderna är för många mest kända för sin musik, sitt krukmakeri och det karaktäristiska korset de bär, i form av en duva.

Taizémässor är mässor inspirerade av andaktslivet vid kommuniteten. Taizémässor innehåller sällan predikan utan fylls oftast med meditativa sånger och textläsning. En del av tiden delar man också i gemensam tystnad.

www.taize.fr/sv